Gospodarka Wodna
Gospodarka Odpadami
Gospodarka Ściekami

Awaria przyłącza lub sieci wod.-kan.

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym bądź kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie do Zakładu:

Pogotowie Wod-Kan - dyżur całodobowy
tel. 506 600 914

w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 .
tel. 25 675 13 46 lub 25 675 18 65

osobiście lub pocztą elektroniczną - e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Zakładu oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Zakład.

Uwaga! Awarie na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym usuwane są na koszt Odbiorcy.

Uszkodzenie wodomierza głównego

W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie do Zakładu:

w dni robocze w godz. 7:00-15:00

tel. 25 675-13-46 lub 25 675 18 65

osobiście lub drogą elektroniczną - e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Zakładu na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.

Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Zakładu sprawdzić, czy:

  • na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby,
  • właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.

Należy również potwierdzić podpisem na protokole monterskim wykonanie prac.

Monterzy Zakładu nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!


Zgłoszenie szkody

W przypadku zauważenia szkody spowodowanej działalnością Zakładu należy niezwłocznie zgłosić roszczenia na piśmie na adres Zakładu. W zgłoszeniu należy opisać okoliczności powstania szkody, czas wystąpienia, oraz wyszczególnić mienie, które uległo uszkodzeniu (zniszczeniu) wraz z oszacowaną wartością. Zakład po zbadaniu zdarzenia skieruje do zgłaszającego przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, upoważnionej przez Zakład, która zajmie się procedurą odszkodowawczą.

Prosimy o zabezpieczenie własnego mienia przed powiększeniem zniszczeń oraz udostępnienie do oględzin i oceny!

Uwaga: W pomieszczeniu wodomierzowym lub w wydzielonej części pomieszczenia, gdzie zamontowany jest wodomierz główny, nie należy umieszczać bądź przechowywać jakichkolwiek przedmiotów, materiałów itp.


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony