Zaopatrzenie w wodę
Odbiór ścieków
Usługi komunalne

Zakres kompetencji komórek organizacyjnych Zakładu:

1. Wydział Usług Komunalnych realizuje zadania w zakresie utrzymania Bazy Sprzętu i Transportu, zarządzania Targowiskiem miejskim wraz z terenem przeznaczonym do  prowadzenia handlu obwoźnego w Łochowie przy ul Sikorskiego oraz funkcjonowanie magazynu wielobranżowego. Strukturę Wydziału Usług Komunalnych tworzą następujące komórki :

-        Baza Sprzętu i Transportu,

-        Magazyn Wielobranżowy,

-        Targowisko miejskie.

2. Wydział Zaopatrzenia Wodnego realizuje zadania w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi oraz utrzymania niezawodnego działania instalacji oraz urządzeń pomiarowych i wodociągowych.  Strukturę Wydziału Zaopatrzenia Wodnego tworzą następujące komórki wewnętrzne:

-        Stacja Uzdatniania Wody w Łosiewicach,

-        Stacja Uzdatniania Wody w Ostrówku,

-        Warsztat Naprawy Urządzeń Wodociągowych

3. Wydział Kanalizacji i  Gospodarki Odpadami realizuje zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w Łojewie. Strukturę Wydziału Gospodarki Odpadami tworzą następujące komórki wewnętrzne:

-        Oczyszczalnia Ścieków w Łochowie,

-        Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w Łojewie.

-        Warsztat Naprawy Urządzeń Kanalizacyjnych.

4. Sekcja Administracji odpowiada za obsługę logistyczną, informatyczną i kancelaryjną Zakładu oraz prowadzi sprawy personalne pracowników Zakładu.

5. Pion Głównego Księgowego jest odpowiedzialny za opracowanie projektu planu i planu finansowego Zakładu oraz koordynację spraw związanych z jego realizacją. Sprawuje nadzór nad realizacją budżetu Zakładu oraz prowadzi sprawy z zakresu ewidencji i rozliczeń dostawy wody i odbioru ściekówNa naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony