Gospodarka Wodna
Gospodarka Odpadami
Gospodarka Ściekami

CENY (PLN brutto) DOSTAWY 1 m3 WODY Z OPŁATĄ ABONAMENTOWĄ
ORAZ ODBIORU 1 m3 ŚCIEKÓW

Uchwała Nr XXXVI/251/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 07 grudnia 2016 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków- taryfy obowiązujące w roku 2017

Decyzja Prezesa Wód Polskich - taryfy obowiązujące od przez 36 miesięcy od 18 maja 2018 roku

Woda

 


WyszczególnienieJEDNOSTKA MIARY

Taryfowe grupy odbiorców

Gosp. dom.

GD. rekr.

Cena usługi dostawy wodyzł/m3

3,15

3,78

Stawka opłaty stałej (abonamentowej)


zł/wod./miesiąc

1,89

2,16

 

 ŚciekiWyszczególnienieJEDNOSTKA MIARY

Taryfowe grupy odbiorców


Dostawcy ścieków komunalnych

kanalizacjąOdprowadzanie ściekówzł/m3

6,58Uchwała Nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków taryfy obowiązujące w roku 2016

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - taryfy obowiązujące w roku 2015


Uchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 listopada 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - taryfy obowiązujące w roku 2014Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony