Gospodarka Wodna
Gospodarka Odpadami
Gospodarka Ściekami

Ceny dostawy wody i odbioru ścieków wynikają z Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie (zakładka woda i ścieki / taryfy (..)

Wycena wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego dokonywana jest indywidualnie na podstawie dostarczonego projektu.

OD 1 CZERWCA 2014 obowiązuje następująca wysokość opłat za usługi administracyjne (w PLN brutto):

 - wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej     48,80zł

-  wydanie zapewnienia o zaopatrzeniu w wodę i odbiorze nieczystości stałych/płynnych    36,60zł

- nadzór techniczny nad pracami wykonywanymi przez innych wykonawców przyłączy wod-kan przyjmowanych do eksploatacji przez

Zakład          42,70zł/godzinę

- dokonanie odbioru technicznego montażu podlicznika na istniejącym przyłączu               48,80zł

- plombowanie wodomierza w przypadku uszkodzenia lub zerwania plomby:

                                    przy niezwłocznym powiadomieniu Zakładu przez odbiorcę               20,00zł  

                                                                                   bez poinformowania Zakładu              120,00zł

- opłata za ujawnienie nielegalnego poboru wody z przyłącza bądź sieci wodociągowej oraz nielegalnego podłączenia lub zrzutu

ścieków do sieci kanalizacyjnej                                                                                               200,00zł + ryczałtowa opłata za zużytą wodę/zrzut ścieków

- wydanie protokołu odbioru robót wodociągowych i kanalizacyjnych                                 36,60zł

- za demontaż i montaż układu pomiarowego celem sprawdzenia dotrzymywania parametrów technicznych

                                                                                                                                                 48,80zł + opłata za badanie laboratoryjne wg faktury

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony