Zaopatrzenie w wodę
Odbiór ścieków
Usługi komunalne

OGÓLNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŁOCHÓW

1. Uzyskanie „Warunków technicznych przyłączenia do sieci” wydanych przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie (SZGK) (na podstawie wniosku zainteresowanego).

2.  Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego przez osobę uprawnioną o odpowiedniej specjalności z  uwzględnieniem „warunków technicznych przyłączenia do sieci” wydanego przez SZGK.

3.  Przedstawienie projektu przyłącza do uzgodnienia w SZGK wraz z  następującymi dokumentami (jeżeli są wymagane):

1)     zgody wszystkich właścicieli nieruchomości przez które przebiegać będzie przyłącze,

2)     Decyzja na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z  budową, modernizacją i ochroną dróg.

3)     Decyzja na zajęcie pasa drogowego przez urządzenia niezwiązane z  budowa, modernizacją i ochrona dróg.

3. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót należy do SZGK minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem do realizacji.

4. Wystąpienie z wnioskiem do SZGK o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków.

5. Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy wykonać pod nadzorem pracownika SZGK. Przyjazd pracownika SZGK należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu tel. 25 - 675-18-65.

6. Po zakończeniu prac:

1)     wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza.

2)     wystąpienie do SZGK  z wnioskiem o odbiór techniczny przyłącza .

3) Podpisanie z SZGK umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków.


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony