Gospodarka Wodna
Gospodarka Odpadami
Gospodarka Ściekami

Zakład wykonuje przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na zlecenie Inwestora. Podstawą wykonania przyłącza jest dostarczenie do Zakładu projektu budowlanego oraz podpisanie przez Inwestora zlecenia na wykonanie przyłącza.

W przypadku wykonywania przyłącza we własnym zakresie Inwestor zobowiązany jest poinformować o tym Zakład i umożliwić przedstawicielowi Zakładu odbiór techniczny przed zasypaniem. Przyłączenie nowowybudowanego przyłącza do sieci wykonuje wyłącznie Zakład (zarządzający sieciami).

Po wykonaniu przyłącza Inwestor zobowiązany jest zawrzeć z Zakładem umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków oraz dostarczyć inwentaryzację powykonawczą przyłącza.       

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony