Zaopatrzenie w wodę
Odbiór ścieków
Usługi komunalne

Kanalizacja sanitarna w gminie Łochów to system grawitacyjno-ciśnieniowy z 40 szt. przepompowni. Budowę kanalizacji sanitarnej rozpoczęto w 1995 roku. Aktualna długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 85,7 km, ilość przyłączy kanalizacyjnych – 2502 sztuk.
Kanały sanitarne grawitacyjne wykonane są z rur PVC-U w zakresie średnic od 200-315mm. Podłączenia kanalizacyjne wykonane są również z rur PVC-U w zakresie średnic od 160-200mm. Ścieki z przepompowni odprowadzane są przewodami tłocznymi PE-HD, połączenia rurociągów tłocznych z kanałami grawitacyjnymi w studzienkach rozprężnych (montowane dla wytrącenia prędkości przepływu ścieków).

Oczyszczalnia ścieków w Łochowie zlokalizowana jest  przy ul. Przemysłowej 43 w Łochowie. Jest to  oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typ HYDROCENTRUM o przepustowości 1755 m3/d [11500 RLM]. Oczyszczalnia składa się z dwóch reaktorów osadu czynnego. Metoda oczyszczania – złoże biologiczne - osad czynny (kłaczki osadu zawieszone w ściekach w komorach reaktora).

Obiekt obsługuje zbiorczy system kanalizacyjny mieszkańców miasta Łochów oraz miejscowości: Ostrówek, Budziska, Majdan, Łojew, Laski.

Budowę oczyszczalni ścieków rozpoczęto 28 czerwca 1994 roku, zakończenie rozruchu 3. października 1995 roku. W maju 2009 roku została rozpoczęta modernizacja obiektu, która została zakończona w lipcu 2011 roku. Oczyszczalnia ścieków decyzją Starostwa Powiatowego w Węgrowie  z dnia 22 marca 2016 r, znak: ŚRB. 6341.11.2016.AM posiada pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego R-H, a dalej Kanału Kolejowego (Łojewskiego rowu) będącego dopływem rzeki Bug.

 

Zgłoszenie awarii

Numer telefonu do pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego

506 600 914


BIP

Biuletyn informacji publicznej

Polecamy

Faktury elektroniczne:
Pobierz, wypełnij: 
wyrażenie zgody
i prześlij na:
zgklochow@zgklochow.pl

 Nasz profil na Facebooku:Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony