Zaopatrzenie w wodę
Odbiór ścieków
Usługi komunalne
ZASADY KORZYSTANIA Z TARGOWISK

  1. Zarządcą targowiska miejskiego „Mój Rynek”, zwanego dalej „targowiskiem”, położonego przy ul. Leśnej w Łochowie i placu wyznaczonego do prowadzenia handlu obwoźnego, zwanego dalej „placem”, położonego przy ul. Sikorskiego w Łochowie jest Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie (SZGK) z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 4, reprezentowany przez Dyrektora.
  2. Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej ma prawo powierzyć wykonywanie czynności Zarządcy innym osobom.
  3. Osoby wykonujące czynności Zarządcy zobowiązane są posiadać identyfikator, na którym umieszcza się imię i nazwisko osoby oraz pieczęć i podpis Dyrektora SZGK.
  4. Zarządca i jego przedstawiciele sprawują kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu targowiska oraz placu i w tym zakresie są uprawnieni do wydawania poleceń handlującym oraz osobom przebywającym na terenie targowiska oraz placu.
  5. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień regulaminu i ich egzekwowaniu Zarządca i jego przedstawiciele mają prawo korzystać z pomocy Policji oraz innych organów, jak również służb porządkowych działających na ich zlecenie.
  6. Zarządca i Właściciel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
  • szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytkownika powstałe na terenie targowiska, placu oraz wewnętrznego parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich, w tym innych właścicieli pojazdów, zwierząt, bądź działania siły wyższej;
  • rzeczy pozostawione w pojeździe użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu użytkownika;
  • rzeczy pozostawione lub zgubione na targowisku lub placu

   7. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu użytkownik pojazdu nie zawiera z Zarządcą ani Właścicielem umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywała by Zarządcę lub Właściciela do                        sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika.

UWAGA!!! TARGOWISKA MÓJ RYNEK ORAZ PLAC PRZY UL. SIKORSKIEGO NIE SĄ ZGŁOSZONE JAKO MIEJSCA SPRZEDAŻY ZWIERZĄT. TYM SAMYM NA TARGOWISKACH NIE MOŻNA PROWADZIĆ HANDLU ZWIERZĘTAMI (W TYM DROBIEM). ZA ZŁAMANIE ZAKAZU GROŻĄ KARY.

REGULAMIN TARGOWISK: KLIKNIJ NA LINK PONIŻEJ:

REGULAMIN 


Zgłoszenie awarii

Numer telefonu do pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego

506 600 914


BIP

Biuletyn informacji publicznej

Polecamy

Faktury elektroniczne:
Pobierz, wypełnij: 
wyrażenie zgody
i prześlij na:
zgklochow@zgklochow.pl

 Nasz profil na Facebooku:Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony