Gospodarka Wodna
Gospodarka Odpadami
Gospodarka Ściekami

Informujemy, że postępowania do 30 tys. euro umieszczane są w BIP-ie w zakładce PRZETARGI.


21.12.2018 Zapraszamy do składania ofert na obsługę targowiska w 2019 roku. Dokumenty (tj. treść zapytania oraz wzór zlecenia) dostępne są w BIP-ie w zakładce przetargi.

14.12.2018 Zapraszamy do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów skratek i piasku z oczyszczalni ścieków w Łochowie. Dokumenty (tj. treść zapytania, wzór umowy) dostępne są w BIP-ie w zakładce przetargi.


11.10.2018 Zapraszamy do składania ofert na usługę rocznego przeglądu budynków

informacja o wyniku postępowania (z 19.10.2018 r.)

treść zapytania

projekt umowy


05.10.2018 Zapraszamy do składania ofert na usługę wymiany wodomierzy

informacja o wyniku postępowania

treść zapytania oraz informacja uzupełniająca

projekt umowy


05.10.2018 Zapraszamy do składania ofert na dostawę wodomierzy

informacja o wyniku postępowania

treść zapytania

projekt umowy


17.09.2018 Zapraszamy do składania ofert na konserwacje rowu (od Oczyszczalni Ścieków w Łochowie)

informacja z otwarcia ofert i wynik postępowania

treść zapytania

projekt zlecenia


17.08.2018 Zapraszamy do składania ofert na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Sikorskiego w Łochowie

wynik postępowania- unieważnienie

zestawienie ofert

treść zapytania

projekt umowy


21.06.2018 Zapraszamy do składania ofert na prace modernizacyjne pompowni ścieków przy ul. Sikorskiego w Łochowie

wynik postępowania

treść zapytania

projekt umowy


07.06.2018 Zapraszamy do składania ofert na prace remontowe na oczyszczalni ścieków w Łochowie 

wynik postępowania

zestawienie ofert

treść zapytania


15.01.2018 Zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych w roku 2018

wynik postępowania

zestawienie ofert

treść zapytania


15.01.2018 Zapraszamy do składania ofert na bieżące koszenie niecki składowiska w 2018 roku

wynik postępowania

zestawienie ofert

treść zapytania

projekt umowy


15.11.2017 Zapraszamy do składania ofert na monitoring środowiskowy w roku 2018

wynik postępowania

zestawienie ofert

treść zapytania

projekt umowy


09.11.2017 Zapraszamy do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łochowie w roku 2018

wynik postępowania

zestawienie ofert

treść zapytania

projekt umowy


09.11.2017 Zapraszamy do składania ofert na fizyczną ochronę mienia Zakładu

zestawienie ofert i wynik postępowania

treść zapytania

projekt umowy


08.11.2017 Zapraszamy do składania ofert na obsługę targowiska w 2018 roku

wynik postępowania

zestawienie ofert

treść zapytania

projekt umowy


29.09.2017 Zapraszamy do składania ofert na konserwację rowu (przy Oczyszczalni Ścieków w Łochowie)

wynik postępowania

treść zapytania

projekt umowy


04.01.2017 Zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych w roku 2017 na potrzeby Zakładu

wynik postępowania

informacja z otwarcia ofert

treść zapytania


29.12.2016 Zapraszamy do składania ofert na obsługę targowiska w Łochowie w roku 2017

wynik postępowania

informacja z otwarcia ofert

treść zapytania


22.12.2016 Zapraszamy do składania ofert na ubezpieczenie mienia, urządzeń oraz pojazdów Zakładu w 2017 roku

wynik postępowania

informacja z otwarcia ofert

treść zapytania


19.12.2016 Zapraszamy do składania ofert na wykonywanie badań środowiskowych (monitoring) w obiektach zakładu, tj.: na składowisku, w Oczyszczalni oraz Stacjach Uzdatniania Wody

wynik postępowania

informacja z otwarcia ofert

treść zapytania


19.12.2016 Zapraszamy do składania ofert na dostawę oleju opałowego w I kwartale 2017

wynik postępowania

informacja z otwarcia ofert

treść zapytania


19.12.2016 Zapraszamy do składania ofert na sprzedaż paliwa i materiałów eksploatacyjnych dla Zakładu w I kwartale 2017

wynik postępowania

informacja z otwarcia ofert

treść zapytania


18.11.2016 Zapraszamy do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łochowie

wynik postępowania

informacja z otwarcia ofert

treść zapytania


18.11.2016 Zapraszamy do składania ofert na ochronę mienia Zakładu

wynik postępowania

informacja z otwarcia ofert

treść zapytania


26.09.2016 Zapraszamy do składania ofert na konserwację rowu (przy Oczyszczalni Ścieków w Łochowie)

treść zapytania

03.10.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


26.08.2016 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądu okresowego budynków 

treść zapytania

26.09.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


17.12.2015 Zapraszamy do składania ofert na ubezpieczenie mienia Zakładu

treść zapytania

Informujemy, iż jedyna oferta wpłynęła od TUiA WARTA S.A. Z oferentem Zakład zawarł umowę ubezpieczenia mienia.


24.11.2015 Zapraszamy do składania ofert na dostawę koparki

treść zapytania

2.12.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


16.11.2015 Zapraszamy do składania ofert na monitoring składowiska, oczyszczalni ścieków orz stacji uzdatniania wody w roku 2016

treść zapytania

2.12.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


13.11.2015 Zapraszamy do składania ofert na ochronę mienia SZGK w roku 2016

treść zapytania

1.12.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


9.11.2015 Zapraszamy do składania ofert na obsługę targowiska w 2016 roku

treść zapytania

19.11.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


23.10.2015 Zapraszamy do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Łochowie w roku 2016

treść zapytania

5.11.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


3.06.2015 Zapraszamy do składania ofert na polisę ubezpieczeniową dla składowiska

Informujemy, iż na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

treść zapytania


27.02.15  Zapraszamy do składania ofert na obsługę targowiska w Łochowie (wybrane elementy)

treść zapytania

informacja o wyborze oferty /6.03.2015/


29.01.15 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach szatni i stołówki SZGK

treść zapytania

Informacja o wyborze oferty /6.02.2015/


16.01.15 Zapraszamy do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie piasku i skratek z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łochowie w roku 2015

treść zapytania

Informacja o wyborze oferty /28.01.2015/


19.12.14 Zapraszamy do składania ofert na ubezpieczenie mienia

treść zapytania

Informacja o wyborze oferty


19.12.2014 Zapraszamy do składania ofert na usługę monitoringu Składowiska, Oczyszczalni Ścieków i SUW

Treść zapytania

Informacja o wyborze oferty


1.12.2014 Zapraszamy na składanie ofert na usługę ochrony mienia SZGK

Informacja o wyborze oferty

Treść zapytania


9.10.14 Zapraszamy do składania ofert na dostawę ekogroszku do kotłowni Zakładu w sezonie grzewczym 2014/15

Treść zapytania

Informujemy, iż na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty złożone przez firmy:

1. Usługi Transportowe i Handlowe Stanisław Kanclerz z siedzibą w Łochowie (w wyniku oceny oferta uzyskała 100,00pkt.)

2. PHU Barbara Barbara Kamińska z siedzibą w Markach (w wyniku oceny oferta uzyskała 87,18pkt.)

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Usługi Transportowe i Handlowe Stanisław Kanclerz i tej firmie zostanie udzielone zamówienie.


27.08.14 Zapraszamy do składania ofert na dostawę ogrodzenia panelowego na potrzeby targowiska w Łochowie

Treść zapytania


14.08.14 Zapraszamy do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie skratek i pisaku z oczyszczalni ścieków w Łochowie

Treść zapytania

Wyniki badań skratek i piasku

Informujemy, iż na zapytanie ofertowe do dnia 20 sierpnia wpłynęła 1 oferta, firmy PRO-LAS Weremijewicz sp.j. Oferta uzyskała 100pkt. Z oferentem zostanie zawarte zlecenie na odbiór i unieszkodliwianie odpadów. Szybki Kontakt

Zgłoszenie Awarii:

506 600 914

Pogotowia wod-kan

BIP

Biuletyn informacji publicznej

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony