Gospodarka Wodna
Gospodarka Odpadami
Gospodarka Ściekami

Składowisko zostało zamknięte z dniem 31.12.2016 roku. W roku 2016 przeprowadzono jego rekultywację (odbiór końcowy inwestycji:  22.09.2016).Historia składowiska

Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łojewie funkcjonowało od roku 1982 do końca 2014. Na początku było to niezorganizowane rozlewisko-wysypisko, gdzie poza odpadami stałymi trafiały fekalia dowożone wozami asenizacyjnymi (dopóki w 1995 roku nie oddano do użytku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków). Pierwsza modernizacja Składowiska miała miejsce w 1997 roku, kiedy to uporządkowano stan formalno-prawny składowiska. W ramach modernizacji dokonano następujących inwestycji:

- wykonano pionową szczelną ściankę stalową z grodzic GZ4

- wykonano rowy opaskowe

- wykonano dwa sektory składowania odpadów (I- 0,82ha, II- 0,85ha)

- wykonano drenaż odcieków

- wykonano studnie teleskopowe do ujmowania gazu wysypiskowego

- wykonano zbiorniki na odcieki

- zbudowano budynek dla obsługi

 Druga modernizacja miała miejsce w 2003/2004 roku (oddanie inwestycji nastąpiło
w czerwcu 2004 roku). W zakres prac przy modernizacji weszły:

- budowa linii do segregacji odpadów (fot.1)

- budowa wiaty na surowce wtórne (fot. 2)

- budowa zasieków na surowce wtórne (fot. 3)

- posadowienie wagi składowiskowej

- budowa budynku socjalno-administracyjnego (fot. 4)

- dostawa kompaktora

- zagospodarowanie placuSzybki Kontakt

Zgłoszenie Awarii:

506 600 914

Pogotowia wod-kan

BIP

Biuletyn informacji publicznej

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony