Zaopatrzenie w wodę
Odbiór ścieków
Usługi komunalne

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Łojewie.

Współrzędne geograficzne: (52°32'53.5"N, 21°45'02.6"E)


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek: 8:00 – 16:00

Środa: 8:00 – 16:00

Czwartek: 8:00 – 16:00

Piątek: 8:00 – 16:00

Sobota: 8:00 – 16:00

Kontakt: 506 601 590

Przyjęcie odpadów przez PSZOK odbywa się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość dostarczającego odpady oraz potwierdzeniu uiszczenia aktualnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostarczający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek ich rozładunku i umieszczania w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę

DO PSZOK MOŻNA DOSTARCZAĆ:

1)      odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2)      odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,

3)      odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

4)      odpady opakowaniowe ze szkła; - bioodpady stanowiące odpady komunalne;

5)      przeterminowane leki i chemikalia;

6)      odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

7)      zużyte baterie i akumulatory;

8)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9)      meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10)  zużyte opony w ilości 4 sztuk rocznie

11)  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - do 5 ton rocznie

12)  odpady tekstyliów i odzieży;

13)  odpady zdrewniałe oraz gałęzie z pielęgnacji zadrzewień.

14)  Bioodpady – tylko jeżeli właściciel nieruchomości nie wskazał kompostowania w miejscu wytworzenia odpadów.

Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy zostaną dostarczone:

  • odpady inne niż wymienione powyżej
  • nieposegregowane odpady komunalne,
  • odpady niemożliwe do zidentyfikowania


Zgłoszenie awarii

Numer telefonu do pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego

506 600 914


BIP

Biuletyn informacji publicznej

Polecamy

Faktury elektroniczne:
Pobierz, wypełnij: 
wyrażenie zgody
i prześlij na:
zgklochow@zgklochow.pl

 Nasz profil na Facebooku:Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony