Zaopatrzenie w wodę
Odbiór ścieków
Usługi komunalne
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Łojewie.
Współrzędne geograficzne: (52°32'53.5"N, 21°45'02.6"E)
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek: 7:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota: 7:00 – 14:00

Przyjęcie odpadów przez PSZOK odbywa się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość dostarczającego odpady oraz potwierdzeniu uiszczenia aktualnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.