Gospodarka Wodna
Gospodarka Odpadami
Gospodarka Ściekami

PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Obowiązek utworzenia PSZOK wynika z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na terenie Gminy Łochów taki punkt funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku. Do PSZOKu można dostarczać wyłącznie odpady zebrane selektywnie, w tym: surowce wtórne takie jak tworzywa sztuczne, opakowania szklane, makulatura a ponadto baterie, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady remontowo-budowlane.

W Punkcie (godziny pracy) odpady przyjmowane są nieodpłatne, jednak warunkiem jest złożenie deklaracji o wysokości opłat oraz wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Łochów.  

Z naszej analizy wynika, że miesięcznie kilkadziesiąt osób korzysta z PSZOK-u. Na wykresie przedstawiono roczne ilości przyjętych odpadów do PSZOK w latach 2013 (od lipca) - 2017.

Szybki Kontakt

Zgłoszenie Awarii:

506 600 914

Pogotowia wod-kan

BIP

Biuletyn informacji publicznej

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony