Gospodarka Wodna
Gospodarka Odpadami
Gospodarka Ściekami

Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Ponadto całodobowo przez siedem dni w tygodniu dyżuruje pogotowie wodno-kanalizacyjne (25) 675 13 46 i (25) 675 18 65 lub 506 600 914.

Wykaz usług:

1. Dostawa wody na teren całej gminy:

  • Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej jest eksploatatorem sieci wodociągowych na terenie całej gminy (woda dostarczana jest z dwóch stacji wodociągowych). Firma odpowiada za jakość wody oraz dostarczenie jej w odpowiedniej ilości oraz pod odpowiednim ciśnieniem. Woda jest pod stałą kontrolą SANEPIDU.

2. Odbiór ścieków wozem asenizacyjnym:

  • Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym o pojemności 4,5 m3 z terenu całej gminy, w przypadku świadczenia usługi poza miastem koszt wywozu powiększony jest o opłatę za dojazd do klienta. Ścieki transportowane wozem asenizacyjnym trafiają do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łochowie.

3. Odbiór ścieków gminną siecią kanalizacji sanitarnej:

  • Zakład jest eksploatatorem gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz gminnej oczyszczalni ścieków. Firma odpowiada za właściwą pracę systemu (usuwanie zatorów – płukanie oraz działania w kierunku minimalizacji przykrych zapachów).

4. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych:

  • Zakład posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz magazyn części wod-kan dlatego szybko i sprawnie wykonujemy każde przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w oparciu o projekt techniczny inwestora.

5. Budowa i remonty przepustów drogowych.

6. Naprawa nawierzchni dróg:

  • Asfaltowanie ubytków w gminnych drogach asfaltowych, oraz naprawa lokalnych dróg utwardzonych (plantowanie).

7. Transport + wynajem sprzętu:

  • transport pojazdami o ładowności od 0,9 tony do 8 ton,
  • wynajem następujących sprzętów: samochód dostawczy, ciągnik z przyczepą, koparko – ładowarka, kosiarka, zagęszczarka, młot pneumatyczny, motopompa, urządzenie do udrażniania,

8. Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:

  • usuwanie nieszczelności na instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych,

9. Obsługa targowiska miejskiego.

10. Obsługa kotłowni przy Urzędzie Miejskim w Łochowie.

Szybki Kontakt

Zgłoszenie Awarii:

506 600 914

Pogotowia wod-kan

BIP

Biuletyn informacji publicznej

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony